Çocuklarda böbrek reflüsü nedir

Çocuğunuz tuvalete gitmek istemiyorsa, idrar yaparken zorlanıyorsa ve yüksek ateşi varsa böbrek reflüsü olabilir. Çocukluk çağında hipertansiyonunda en sık nedenlerinden biri olan böbrek reflüsünün zaman kaybedilmeden kontrol atına alınması gerekir.

İdrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda görülebiliyor

Böbrek reflüsü, mesaneden böbreğe doğru idrarın geri kaçışıdır. Kalıtımsal aşinalık sonucu, doğumsal veya mesane çıkış problemlerine emrindeki olarak ortaya çıkabilen böbrek reflüsü çocukların %1-2 ‘sinde görülürken, bu oran idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda %40’lara kadar çıkabilmektedir. Bu sıklık oranı nedeniyle ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçiren her çocuğun böbrek reflüsü bakımından kontrolden geçirilmesi önemlidir. Böbrek reflüsü, yenidoğanlar arasında erkek bebeklerde daha fazla görülürken ilerleyen yaşlarda kız çocuklarında daha sık yaşanmaktadır.

Kan Basıncı yüksekliği böbrek reflüsünün habercisi olabilir

Böbrek reflüsü ile ilgili belirtiler konusunda bilinçli olunması erken tanı ve tedaviye imkan tanımaktadır. Ateşli idrar yolları enfeksiyonu geçiren ve idrar yapmakta zorlanın çocuklarda böbrek reflüsü riski her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Reflünün böbreği etkilemesi, çocukluk dönemindeki hipertansiyonun en sık rastlanan nedeni olabilmektedir. Incelemeler; böbrekleri etkilenmiş çocukların %30’unun ileri evre böbrek hastası olma riskini ortaya koymaktadır.

Aile öyküsü varsa çocuğunuzun taramalarını aksatmayın

Aileler ve bilhassa ikiz çocuklar üstünde yapılan incelemeler, böbrek reflüsünün genetik bir temele sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Kardeşinde böbrek reflüsü yer alan çocuklarda reflü gelişimi %30 iken, bu oran anne veya babası reflü olan çocuklarda %70’lere dek yükselmektedir. Kalıtımsal miras oranının yüksek olması nedeniyle reflüsü olan çocukların kardeşlerinin ve ileride doğacak çocukların mutlaka reflü bakımından değerlendirilmesi gerekir.

Erken tanı kalıcı böbrek hasarını engelleyebilir

Hastalığın erken teşhisi, yaşanabilecek daimi böbrek hasarlarını önüne geçebilmektedir. Kalıtımsal miras oranlarının pozitif olmasından dolayı, aile öyküsü teşhiste manâlı yer tutmaktadır. Maddi tetkik, idrar tahlili ve idrar kültürü ile böbrek işlevinin değerlendirilmesi gerekiyorsa serum kreatinin düzeylerinin belirlenmesi gerekmektedir. Reflünün derecesinin ortaya konması ve böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi gerekir. Bunun için en sık kullanılan “Voidin sisto uretro grafi” denilen radyolojik görüntüleme ile mesane içine verilen özel akıcı doğruca idrar tümdengelim esnasında yaşanan geri kaçak ve dışarı atılırken izlenen yol belirlenebilmektedir. Bu radyolojik görüntüleme yöntemi ile idrar kanallarının yapısı net olarak ortaya konulabilirken; böbrek dokusunu gözlemlemek için sintigrafi, daha aşağı idrar yollarının işlevsel anormalliklerini ortaya dışlamak için “Urodinami” gibi tetkiklerden faydalanılmaktadır.

Bebeğinizin bol değişken almasını sağlayın

Tedavinin hedefi; çocukta adi böbrek gelişimine olanak temin etmek ve daimi böbrek hasırını önlemektir. Bunun için ayrı tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Hastalığın klinik seyri, reflünün derecesi, böbrek işlevi, mesane kapasitesi ve işlevi ile çocuğun yaşı gibi etkenler tedaviye istikamet vermektedir. Reflü, çocuk büyüdükçe kendi kendine geçebileceğinden 1 yaşına değin olan bebeklerin yüksek miktarda istikrarsız içmelerinin ve idrar keselerinin bütün boşaltılmasının sağlanmalıdır. Bu süreçte düşük doz antibiyotik verilerek koruyucu tedavilerle birlikte bebekler takibe alınmalıdır. Erken bebeklik döneminde yapılacak cerrahi girişim, mesane işlevinde ağır hasara niçin olabilmektedir.

Çocuğunuzu sünnet ettirin

Böbrek reflüsü teşhisi konular erkek çocuklarda sünnetin manâlı faydası bulunmaktadır. Sünnet olan çocuklarla olmayan çocukların idrar yolları enfeksiyonu geçirme oranları farklıdır. Erkek çocuklarda idrar yolları enfeksiyonlarını azalttığı bilinen sünnet, tedavinin bir parçası olarak öğüt edilmektedir.

Çare yöntemi çocuğa özel planlanıyor

Böbrek reflüsünün tedavisinde uzun dönem önleyici antibiyotik tedavisi, cerrahi girişimin alternatifi olarak kullanılmaktadır. aynı zamanda koruyucu antibiyotik tedavilerine rağmen yinelenen ateşli enfeksiyonlarda cerrahi operasyon önerilmektedir. 1-5 yaş arası, üçüncü düzeye dek reflüsü bulunan çocuklar koruyucu takibe alınırken, 4 ve 5 düzeyde böbrek reflüsü olan çocuklara ise genelde cerrahi müdahale gerekmektedir. Bütün ateşli olgularda ve böbrek reflüsünün kendi kendine geçmesinin beklenemeyeceği bir yaşa değin reflüsü sürekli kız çocuklarında cerrahi girişim kaçınılmazdır.

sizlere ojje.net farkıyla sunulmuştur

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir