Ekranlı cihazlar obeziteye yol açıyor

TV, zeki telefon, tablet gibi öteki ekranlı ürünlerin kullanımı obeziteye neden oluyor.

BariatrikLab Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi kurucusu Prof. Dr. Halil Coşkun, The Journal Of Pediatrics dergisinde yayınlanan araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

24 bin 800 ABD’li lise öğrencisi ile iki yılda yapılan araştırmada, katılımcılar TV’ye kıyasla diğer ekranlı cihazlarda daha çok vakit geçirdiklerini bildirdiler. Katılımcıların yüzde 19,5’i TV dışı öteki ekranlı cihazlarda günde 5 saatten artı süre geçirdiklerini söylerken, yüzde 7,8’i her gün 5 saatten artı TV başında zaman geçirdiklerini söyledi. Erkek katılımcıların yüzde 25’ten fazlası ve bayan katılımcıların adeta yüzde 20’si günde asgari bir şekerli içecek tükettiklerini belirttiler ve erkeklerin neredeyse 2/3’ü ve kadınların 3/4’ü günlük olarak tatmin edici miktarda bedensel aktivite yapmadıklarını söylediler. Gençlerin 2/3’ten fazlası keza geceleri 8 saat uyku uyumadıklarını ifade ettiler.

Araştırma sonuçlarına göre

neticede, araştırmaya katılan gençlerin yüzde 13,6’sında obezite olduğu gözlemlendi.

TV ve öteki ekranlı ürünlerin kullanımı ile şekerli içecek tüketimi, fiziksel aktivite yapımı, uyku düzeni ve obezite aralarında ilişki olduğu sonucuna varıldı.

Örneğin, günde 1 saat TV izleyen gençlerin 1.23 kez daha artı şekerli meşrubat tüketme ihtimali varken, bu sayı günde en az 5 veya daha fazla saat TV izleyen gençler arasında 2.72. TV izleme süresi arttıkça, obeziteye yakalanma riskinin arttığı da görülüyor. Günde 5 veya daha pozitif saat TV izleyenler arasında obeziteye yakalanma riski, hiç izlemeyenlere göre, yüzde 78 oranında daha yüksek çıktı. Çok TV izleyen erkeklerde yetkisiz fiziksel aktivite oranı düşükken, bu oran kadın katılımcılar aralarında yüksek çıktı. Hiç TV izlemeyen gençlere kıyasla, kesin sürelerde TV izleyen gençlerde yeterli uyku alımının daha az olduğu görüldü.

Günde 5 ya da daha fazla saat ekranlı aygıt kullanan gençler aralarında, bu cihazları hiç kullanmayanlara göre, eksik uyku alımının yüzde 80 oranında daha yüksek olduğu sonucuna varıldı. Keza öteki ekranlı cihazların sıklıkla kullanan gençlerin günde en düşük bir tane şekerli içecek tüketme ve yetkisiz maddesel aktivite oranlarının daha yüksek olduğu görüldü. Günde 5 veya daha pozitif saat olacak şekilde ekranlı cihazların en yüksek seviyede kullanımının obezite riskini arttırdığı gözlemlendi ve bu cihazların günlük kullanım sıklığı ve obezite riski arasında bir doz-tutum ilişkisi olduğu sonucuna varıldı.

sizlere ojje.net farkıyla sunulmuştur

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir